S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
logo         

INFORMACE k úpravě produktu podle přání zákazníka

Dovolujeme si Vás informovat, že v případě úpravy jakéhokoliv produktu podle přání zákazníka (týká se např. rozměrů, barvy apod.), bude nutné tuto skutečnost uvést v poznámce u objednávky. Pokud tato změna bude požadována v dodatkovém emailu nebo telefonicky, nebude takto akceptovatelná!

Dále bychom chtěli upozornit, že v případě takto uskutečněných úprav, nebude možné výrobek vrátit podle § 1837 občanského zákoníku bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů.

Děkujeme za pochopení.

NOVINKY

arr3Pozastavení výroby !!Vážení zákazníci,   z důvodu stěhování naší firmy, jsme museli prozatím na dobu neučitou, přerušit... arr303.01.2016 Platby nově  Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o možnosti placení v hotovosti pouze předem na...

KONTAKTY

PaletyOnline s.r.o.
Hlavní 227, Tuklaty, PSČ: 250 82
__________________________
tel: +420 722 719 356, Mob.: +420 602 384 716
fax: __________________________
napište nám
IČ : 05645697
DIČ:CZ05645697

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 600 Kč

INFORMACE O DODACÍ LHŮTĚ

Vzhledem k velkému zájmu o naše produkty se dodací lhůta prodlužuje na  ČTYŘI  až  ŠEST týdnů , od připsání finančních prostředků na náš účet. Více v našich Obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

Základní údaje o prodávajícím:

Jaroslav Günter, sídlo: Sáňkařská 942/20, Praha 10 Hostivař, 102 00

IČ: 69806969, DIČ: CZ7205220275

Vedeném na ÚMČ Praha 15 - 310026

Mob. tel. : +420 602 384 716, +420 722 719 356

email: nabytek@paletyonline.cz

Provozovna:

Pražská 292, Nehvizdy 250 81

IČP: 1005467226

 

(dále jen "prodávající")

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jaroslav Gűnter, se sídlem Sáňkařská 942/20, Praha 10 Hostivař, 102 00, identifikační číslo:69806969,(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou starší 18let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nabytekzpalet.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Dále se obchodní podmínky řídí zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.     Potvrzení objednávky provede následně prodávající zprávou zaslanou na mailovou adresu, kterou kupující při své objednávce uvede. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující jakékoliv nesrovnalosti, je povinen okamžitě kontaktovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, veškeré následky jsou k jeho tíži. 

 

 

2. Uživatelský účet

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce (www.nabytekzpalet.eu) a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok??nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (21%) a všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku                                                webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného                                                  zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu povinen překontrolovat správnost zadaných údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 206107436/0600, vedený u společnosti GE Money(dále jen „účet prodávajícího“);

b) v hotovosti (pouze po dohodě s prodávajícím) v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 292, Nehvizdy 250 81

 

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Jaroslav Gűnter je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Fakturu v tištěné podobě obdrží kupující společně s předávkou zboží.

 

 

5.Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek ZDE:

 

Odstoupen-od-smlouvy.docx (Nařízení vlády č.363/2013 - formulář ke stažení)

 

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

6. Způsob a cena doručení zboží

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Cena za dopravu bude stanovena dohodou mezi zákazníkem „kupujícím“ a dodavatelem „prodávajícím“ a přiřazena k ceně za objednané zboží (nábytek) včetně aktuální daně z přidané hodnoty.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Doba dodání zboží (nábytku)

7.1.     Objednané zboží, které je u prodávajícího skladem lze předat kupujícímu do druhého pracovního dne od připsání finančních prostředků na náš účet č. 206107436/0600 (var. symbol - bude uveden na faktuře). Ostatní objednané zboží (nábytek) běžně dodáváme (po zaplacení faktury) od čtyř do šesti týdnů (podle aktuální situace-stavu objednávek).

7.2.     Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží (doplňky k nábytku), požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

7.3.    V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží (nábytek) v termínech, jak shora uvedeno, má právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje kupujícího a domluví s ním aktuální způsob realizace jeho objednávky.

7.4.    Zboží (nábytek) se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce nebo osobním převzetím na pobočce.

 

 

8. Práva z vadného plnění

8.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

9. Další práva a povinnosti

9.1.    Přechod vlastnictví zboží (nábytku z palet) na zákazníka je upraven ve prospěch provozovatele. Vlastnictví zboží může na zákazníka přejít vždy po zaplacení kupní ceny, avšak nejdříve až v okamžiku převzetí zboží (nábytku).

9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6.    Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít věc při dodání (nebo přímo při prodeji). Pokud kupující zboží nepřevezme, má prodávající nárok na přiměřenou úplatu za uskladnění zboží (nábytku).
10. Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit v těchto případech:

a) zboží (nábytek) není momentálně dlouhodobě skladem

b) zboží (nábytek) se již nevyrábí nebo nedodává

c) má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího

d) prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou

e) kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží (nábytek) ve sjednané lhůtě splatnosti

f) kupující si zboží (nábytek) nevyzvedl do 14dnů od odeslání výzvy prodávajícím!

g) kupující nekomunikuje s prodávajícím (např. emailem) ohledně doplňkových a jiných ujednání

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí, například mailovou zprávou.11. Ochrana osobních údajů

11.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Jaroslav Gűnter,  jako "prodávající" prohlašuje že je registrovaným správcem osobních údajů na ÚOOÚ pod reg. č. : 00051313, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytuje je třetím osobám.

11.3.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a IP adresa počítače ze kterého byla objednávka odeslána(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.11.   Prodávající prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

11.12.   Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.12. Reklamace

12.1.    Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

12.2.    Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
13. Reklamační řád

13.1.    Záruční doba začíná běžet převzetím nábytku Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží (nábytek) v záruční opravě. V případě výměny zboží (nábytku) začíná běžet nová záruční doba.

13.2.    Kupující je povinen si nábytekt po jeho převzetí prohlédnout, zkontrolovat a případně přeměřit rozměrově tak, aby vyhovoval jeho požadavkům! Zjistit případné zjevné vady, které obdržený produkt (nábytek) vykazuje. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal, nebo špatný rozměr), může zásilku odmítnout.

13.3.    Prodávající bude kupujícího kontaktovat do 3 pracovních dnů ode dne obdržené reklamace e-mailem a v případě uznané reklamace dohodne s kupujícím další postup.

13.4.    V případě, že se prodávající s kupujícím dohodne na vrácení reklamovaného zboží je povinen kupující zboží (nábytek) dodat k prodejci na adresu pobočky : Pražská 292, Nehvizdy 250 81

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

13.5.    Po dodání produktů (nábytku) neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího.

13.6.    Pro veškeré doručování písemností prodávajícímu je závazná pouze emailová adresa, tel. čísla a kontaktní adresa provozovny uvedená v těchto obchodních podmínkách a pro kontakt kupujícího údaje, které kupující uvedl při objednávce, pokud se strany nedohodnou v průběhu doby jinak.

13.7.     Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
a) Vypršela-li u reklamovaného nábytku záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka
zanikla.
b) Vada vznikla nevhodným používáním nábytku v rozporu s účelem k použití. 
c) Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. 
d) Vada vznikla neodbornou (špatnou) instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. 
e) Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení
výrobce.
f) Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
g) Zboží bylo poškozeno živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy .


13.8.    Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom,
kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.

13.9.     Vyřízení reklamace - odstranění vady, je možné považovat za splněné až poté, co prodávající informuje kupujícího. Zde může být dohodnuto osobní převzetí v určitý den, telefonát nebo email.

 

 

14. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

14.1.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

14.2.     Vyhrazujeme si možnost tiskových chyb a nepřesností v popisu výrobků a jejich zobrazení na stránkách www.nabytekzpalet.eu Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

 

 

15.Odpovědnost
15.1.     Jaroslav Gűnter jako "prodávající" upozorňuje, že informace na webové stránce obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma Jaroslav Gűnter může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.  Upozorňujeme zákazníky, že fotografie u zboží jsou pouze ilustrační.

 

 

16.Zasílání obchodních zdělení a ukládání cookies

16.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

16.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

17. Závěrečná ustanovení

17.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4. Součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

Jaroslav Gűnter, Pražská 292, Nehvizdy 250 81, adresa elektronické pošty: nabytek@paletyonline.cz, telefon +420 602 384 716.

 

 

 

Aktualizace dne 01.01.2016

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že veškeré zde uvedené obchodní podmínky akceptuje a souhlasí s nimi.